Home » Infographics

Duidelijke en aantrekkelijke infographics die echt iets toevoegen

Heb je wel eens geprobeerd om alleen met woorden uit te leggen hoe dat complexe experiment nou precies in elkaar zit? Of hoe je een kraai onderscheidt van andere zwarte vogels? Sommige dingen zijn gewoon beter en sneller uit te leggen met beeld dan met tekst.

Ik ben dol op het maken van infographics, omdat het voor mij de perfecte manier is om inhoud met vorm te combineren. Het allerliefst vertel ik een compleet verhaal in één plaatje. Ik zorg er altijd voor dat een infographic echt iets toevoegt, niet te vol of te complex wordt, en goed aansluit bij de doelgroep. Als het kan, verstop ik hier en daar een leuk visueel grapje.

 

Voor: Gemeente Ede

Project: Beheerplan Natuurgebieden

Jaar: 2022

 

Ideaalbeeld natuurontwikkeling (detail)

 

Uitwerking drie scenario’s natuurontwikkeling

 

Infographic levende en niet-levende factoren die invloed hebben op een boom en het leven daaromheen

 

 

Voor: De Waddenvereniging

Project: Vissen voor Verbinding

Jaar: 2020

 

Zoekkaart waterdieren

-gevouwen folder-

buitenkant van zoekkaart ongewervelde waterdieren

binnenkant van zoekkaart ongewervelde waterdieren

 

Spelbord/werkgebied project

-bedrukt whiteboard-

speelbord met daarop het leefgebied van de zeeforel in het noorden van Nederland

 

Levenscyclus zeeforel

-magneetstickers (ieder element als losse sticker)-

de levenscyclus van de zeeforel

 

 

Voor: een projectaanvraag met Wageningen Universiteit

Jaar: 2020

 

Deze infographic laat de vereenvoudigde levenscyclus van een paddenstoel zien. Sporen, die ieder één celkern hebben, verspreiden via de wind (1). Een spore landt en ontkiemt (2). Vanuit de spore groeit een netwerk van schimmeldraden (3). Er landt een tweede spore (4), vanwaaruit ook een netwerk van schimmeldraden groeit (5). De schimmeldraden van spore 1 en spore 2 groeien samen (bevruchten elkaar) en wisselen hun celkernen uit (6). De cellen in nieuwe schimmeldraden bevatten vervolgens allemaal twee celkernen (7). Vanuit de schimmeldraden met twee celkernen ontstaat een paddenstoel (8). In de paddenstoel worden nieuwe sporen gemaakt, die ieder één celkern hebben (9) en weer via de wind verspreid worden (1).

 

 

Voor: Naturalis Biodiversity Center

Projecten: SnailSnap en EvoScope

Jaar: 2017-2019

 

Instructies proefjes EvoScope

koolmezen bij mezenbollen

instructies voor paardenbloemenproef

 

Herken de tuinslak

illustratie die laat zien hoe je de gewone tuinslak herkent

 

Klik op de afbeelding om onderstaande infographic in hoge resolutie te bekijken:

 

Infographic ‘Hoe werkt SnailSnap?’